Inštrukcije 2023-11-02T22:27:41+00:00

Inštrukcije

Matematika, fizika in kemija za osnovnošolce, srednješolce in gimnazijce

Zakaj naše inštrukcije?

V Učnem centru Prem nudimo učinkovito in posameznikom prilagojeno razlago šolske snovi. Zaradi večletnih izkušenj in poučevanja učencev številnih slovenskih osnovnih in srednjih šol se dobro zavedamo zahtev, ki jih imajo te šole. Posledično smo lahko pri poučevanju usmerjeni na želen rezultat, ki ga tudi hitreje dosežemo. Vse pogosteje naše inštrukcije koristijo tudi učenci in dijaki, ki želijo kvalitetno razlago po meri in imajo višje učne ambicije.

MATEMATIKA

FIZIKA

KEMIJA

Na kakšen način potekajo?

Poučevanja se lotevamo osredotočeno,  s poudarkom na reševanju primerov, kar je za učence najhitrejša in najzanimivejša metoda usvajanja novega znanja. Pred začetkom dela opredelimo posameznikova šibka področja in učne zahteve, nato pa se tematike lotimo sistematično. Med razlago preverjamo razumevanje in naenkrat podamo razlago v takšnem obsegu, kot jo je učenec sposoben doumeti. Domače delo učenca je vedno le v okviru razlage, ki smo jo podali na uri inštrukcij.

Mnenja učencev in staršev

“Definitivno se je moje znanje pri fiziki in kemiji izredno izboljšalo. Iz povprečnih ocen 3 sem prišel na 5.”

Miha P.

“Sin sedaj lažje razume predavano v šoli. Predmetov se loteva z večjo samozavestjo in veseljem. Podajanje informacij o napredku ali težavah (nedelo ali neresnost) so takojšnje. To omogoča princip akcija-reakcija. Hvala!”

Špela K.

“Inštrukcije so izvedene korektno, profesionalno in redno vsak teden. Sinova ocena se je izboljšala že po nekaj obiskih, zapolnil je vrzeli v znanju, snov pa sedaj tudi razume.”

Maja K.

“Sedaj bolje razumem in lažje sledim v šoli, čeprav je snov težja. Ocene so se mi izboljšale, predvsem pri fiziki. Spoznala sem tudi, da se snov lahko naučim hitreje.”

Lucija T.

CENIK UČENJA

45 min 17 €*
* Ob nedeljah in praznikih ter po 20. uri je cena višja za 2 €.

60 min 22 €**
** Ob nedeljah in praznikih ter po 20. uri je cena višja za 3 €.

Inštrukcije na osnovnošolskem, srednješolskem in gimnazijskem nivoju.